Coronavirus update 15-3-2020

Beste zwangere/kraamvrouw en partner,

De ontwikkelingen omtrent het Coronavirus gaan snel. De beroepsorganisatie voor verloskundigen (KNOV) heeft nieuwe adviezen opgesteld voor de verloskundige zorg. Voor de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en onszelf zijn wij genoodzaakt om binnen onze praktijk maatregelen te nemen.
Alle verloskundigen in de gehele regio gaan zich hieraan houden.
Elke dag wordt opnieuw de situatie bekeken en kunnen er zaken wijzigen. Houd daarom social media en de nieuwspagina van onze praktijk in de gaten, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Spreekuren

 • Indien je de de komende weken een afspraak hebt op de praktijk, word je in de dagen vóór deze afspraak gebeld. Zorg dus dat je bereikbaar bent. Let op dit gebeurt met een anoniem telefoonnummer om onze praktijklijn zo goed mogelijk vrij te houden voor spoedgevallen en bevallingen.
  We bespreken dan telefonisch je vragen en/of bijzonderheden en geven adviezen en plannen de volgende fysieke of telefonische controle met je in.
 • Tussen 16-27 weken zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en deze worden dan ook niet gedaan, tenzij het toch noodzakelijk wordt geacht.
 • Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren. Vragen beantwoorden doen we dus voorafgaand aan de controle telefonisch.
 • We doen ons uiterste best om het spreekuur op tijd te laten verlopen en willen je vragen om op tijd te komen, zodat er zo weinig mogelijk onderling contact kan plaatsvinden in de wachtkamer. Indien er wachtenden zijn in de wachtruimte, probeer dan zoveel mogelijk afstand te houden.
 • Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar de controle of echo afspraken toe te komen en géén partner of kinderen mee te nemen. We begrijpen dat dit vervelend is, maar willen hiermee voorkomen dat we als zorgprofessionals onnodig veel mensen zien. Met het thuisfront beeldbellen, tijdens de echo, mag ter compensatie vanwege deze nieuwe maatregel wel.
 • Alle (medische) echo-afspraken blijven staan. Dit houdt in dat alleen de intactheidsecho van 8wkn komt te vervallen.
 • Niet essentiële afspraken zoals bv. sociale controles, pre-conceptioneel consult, nacontrole worden telefonisch gedaan of zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een spiraaltje wordt uitgesteld.
 • Voor niet dringende vragen tussen de controles door vragen we om deze zo veel mogelijk via de mail info@indekempen.nl te stellen zodat we ze op een rustig moment, met het streven naar zo spoedig mogelijk, kunnen beantwoorden.
 • Voor dringende vragen zoals bijv. bloedverlies, het kindje minder voelen bewegen of signalen die op een bevalling lijken, vragen we je nadrukkelijk om te bellen. Dus géén mail of app te gebruiken.

Bevalling

 • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft. Het valt te overwegen om thuis te bevallen als je geen indicatie hebt om in het ziekenhuis te bevallen om contacten in het ziekenhuis te beperken.
 • We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken.
 • Wanneer je gaat bevallen mag er voorlopig maar één begeleider (zowel in de thuis als de ziekenhuissituatie) bij de geboorte aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.
 • Ook direct na de bevalling in het ziekenhuis is er geen visite toegestaan. Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.

Kraambed

 • De controles in de eerste week na de bevalling zullen we zoveel mogelijk telefonisch doen. We zullen ’s ochtends bellen en samen met jullie en de kraamverzorgster, bespreken hoe het gaat. Indien medisch noodzakelijk komen we natuurlijk langs.
 • Wanneer een bezoek nodig is, is het fijn wanneer er geen visite aanwezig is in huis.
 • Wanneer jij of gezinsleden klachten ontwikkelen willen we daar graag over gebeld worden.

Algemeen

Voor zwangeren gelden verder dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren.  houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus Ben je verkouden, benauwd, moet je hoesten, heb je keelpijn of koorts en heb je een afspraak?  Kom dan niet naar de praktijk! Vertel ons dit als we je bellen voorafgaand aan de afspraak. Dan kunnen we kijken wat in jouw geval het beste is om te doen.

Uiteraard blijven we gewoon bereikbaar en zullen we ook je ook altijd langs laten komen of bezoeken indien medisch noodzakelijk.

Als praktijken in de regio doen wij hard ons best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier houden wij de kwaliteit van zorg goed in de gaten en we zullen er dan ook alles aan doen om goede zorg te waarborgen.
We vinden het belangrijk om te vermelden dat we deze (hopelijk tijdige) maatregelen enorm vervelend vinden. We vinden juist de persoonlijke zorg, en net dat extra beetje aandacht zo belangrijk. Echter is jullie, en onze gezondheid zo belangrijk dat we geen enkel risico willen nemen. Wij hopen op jullie begrip en medewerking.

Vriendelijke groet,
Karlijn, Lonneke & Ank

 

Bijlage 1: Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19 (Bron: NVOG)

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?
In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Verloskundigenpraktijk In de Kempen

Spreekuur locatie Eersel

Hint 11
5521 AE Eersel

Spreekuur locatie Hapert

Hapert
Oude Provincialeweg 77
5527 BN Hapert

Spreekuur locatie Vessem

Fysio Vessem
Hemelrijk 1
5512 BZ Vessem
© 2024 Verloskundigenpraktijk In de Kempen - Privacy Policy